Vaše jméno
Název příspěvku   
Text

Představení

Listky ruka

Umberto Orsini

,,Nechť nás divadlo přenese,byť jen na pár
hodin, do toho neznámého světa,
který se nachází v hlubinách
našeho bytí.”

2005

U panského dvora

Režie: Miroslav Kumžák
Komedie 
Komedie se zpěvy z vesnického prostředí. Hra je plna lásky, ale i zloby a je naplněna laskavým humorem. Je protkána spoustou krásných písní. Hudbu složil pan Eduard Ingriš, jehož manželku jsme měli tu čest přivítat na premiéře dne
11. 2. 2005. Pan Ingriš by právě v tento den oslavil své sté narozeniny.

Bylo odehráno osmnáct představení.
ING. JAROSLAV VYDRA - majitel statku Jan Brož
POLINA - šafářka na statku Alena Brožová
MATĚJ ŘÍPA - poklasný Miroslav Kumžák
FERDA KRAJÍC - čeledín Adolf Janáček
BETYNA CIBULKOVÁ
- pomocnice
Lenka Doudová
LILI HŘEBÍČKOVÁ 
- slečna ze zámku
Jana Lhotská ml.
ALŽBĚTA Z HRCZEPICKŮ - její matka Marie Jiráková
DR. VLADIMÍR VOPIČKA - přítel Jaroslava Josef Kumžák

NÁPOVĚDA

Ludmila Marešová

SVĚTLA, ZVUKY

Pavel Jirák,
Stanislav Borka ml.

PROPAGACE

Ing. Jiří Kočí

KOSTÝMY

Libuše Kačerová,
Jana Lhotská st.
HUDBA Stanislav Borka st.,
Jaroslav Doležal
FRANTIŠEK ŘÍZNÝ 
- strýc Járy
Jiří Šlechta
TONEK - vesnický synek Petr Blažek
PANÍ KARLIČKA
- hospodyně na statku
Jiřina Marešová
JEAN - sluha ze zámečku Pavel Sankot
MATES - kočí Jan Mašek
CHASA - hoši a děvčata Monika Bulantová,
Ivan Glejtek,
Vratislat Kačer

MASKY

Michaela Jelínková,
Jaroslava Bulantová
KULISY Pavel Kučera
VÝPRAVA Miroslav Kumžák,
Michal Kumžák,
Jaroslav Mareš
HUDEBNÍ DOPROVOD Stanislav Borka st.,
Jaroslav Doležal
REŽIE Miroslav Kumžák

Copyright - Memory Computers