Vaše jméno
Název příspěvku   
Text

Představení

Listky ruka

Umberto Orsini

,,Nechť nás divadlo přenese,byť jen na pár
hodin, do toho neznámého světa,
který se nachází v hlubinách
našeho bytí.”

2001

Srdce v rákosí

Režie: Miroslav Kumžák
Komedie 
Divadelní hudební komedie Jaroslava Jankovce se odehrává na parníku "SRDCE". 

Bylo odehráno patnáct představení.

Toto představení bylo věnováno dlouholetému členu našeho sboru, panu Milanu Hrubému, který v neděli 4. února 2001 náhle zemřel.
PETR KORSKÝ Z KOŘAN Jan Brož
JARMILA KORSKÁ
- jeho vzdálená příbuzná
Kateřina Rusková
DR. SILVESTR MASOPUST
- advokát a předseda
Josef Kumžák
DR. JAN ČICELÍN
- jeho konspicient
Adolf Janáček
EMILIE KONEČNÁ
- studentka
Irena Pilská
DR. KONEČNÝ 
- advokát a její otec
Jiří Šlechta
PROF. BIBIÁNA JEZEVČÍKOVÁ Libuše Kačerová
JAKUB SUMEC
- hostinský a nájemce parníku SRDCE
Miroslav Kumžák
REŽIE Miroslav Kumžák
KULISY MALOVAL Alois Janáček,
Pavel Sankot
SVĚTLA Pavel Jirák
PROPAGACE Ing. Jiří Kočí
GRAFICKÁ SPOLUPRÁCE Petra Brožová
HUDBA Stanislav Borka st.,
Jaroslav Doležal
ANEŽKA SUMCOVÁ
- jeho žena
Jiřina Marešová
VOPÁLKA 
- kustod V. K. Šíp
Ing. Jiří Kočí
CINIBULK
- soudní sluha
Pavel Sankot
SOUDNÍ EXEKUTOR Jan Mašek
ČETNICKÝ STRÁŽMISTR Petr Blažek
ČLENOVÉ V. K. Šíp Monika Bulantová,
Petra Kumžáková,
Jitka Studenovská,
Vratislav Kačer,
Ivan Glejtek
NÁPOVĚDA
Ludmila Marešová
MASKY Jaroslava Bulantová,
Libuše Kačerová,
Pavlína Řádová,
Michaela Šalátová
VÝPRAVA Martin Jaroš,
Jiří Jirák,
Jaroslav Mareš

Copyright - Memory Computers