Vaše jméno
Název příspěvku   
Text

Představení

Listky ruka

Umberto Orsini

,,Nechť nás divadlo přenese,byť jen na pár
hodin, do toho neznámého světa,
který se nachází v hlubinách
našeho bytí.”

2007

Nebohý pan Poděs

Režie: Miroslav Kumžák
Komedie 
Komedie se zpěvy z dob rakousko - uherské monarchie, ze které vyplývá to, že člověk často není hodnocen podle dovedností a znalostí, ale podle oblečení a společenskému postavení. Tato pravda platila dříve, platí nyní a myslíme, že bude platit i v budoucnu. 

Odehráli jsme osmnáct představení v Rynárci a jedno v Pelhřimově.
VIELGESCHREY - muž zámožný, zvaný pan Poděs Miroslav Kumžák
LEONORA - jeho dcera Jana Lhotská ml.
LEONARD - jeho bratr Jiří Šlechta
PERNILA - komorná Alena Brožová
MAGDALÉNA - hospodyně Jiřina Marešová
BRK - písař Pavel Sankot
KALAMÁŘ - písař Vratislav Kačer
PAPÍR - písař Ivan Glejtek
POSEJPÁTKO - písař Monika Bulantová


NÁPOVĚDA


Ludmila Marešová

SVĚTLA, ZVUKY

Pavel Jirák,
Stanislav Borka ml.

PROPAGACE

Ing. Jiří Kočí

KOSTÝMY

Hana Špilarová
LEANDR - Leonořin nápadník Adolf Janáček
OLDFUX - takto Lišák, jeho sluha Jan Brož
MADSEN - účetní Jan Mašek
PETR - také účetní, jeho syn Petr Blažek
BRADÝŘ Josef Kumžák
SEDLÁK Ing. Jiří Kočí
KREJČOVÁ Marie Jiráková
NOTÁŘ Josef Kumžák

MASKY

Michaela Jelínková,
Jaroslava Bulantová,
Petra Šnicerová
KULISY Pavel Kučera
VÝPRAVA Miroslav Kumžák,
Michal Kumžák,
Jaroslav Mareš
HUDEBNÍ DOPROVOD Stanislav Borka st.,
Jaroslav Doležal
REŽIE Miroslav Kumžák

Copyright - Memory Computers