Vaše jméno
Název příspěvku   
Text

Představení

Listky ruka

Umberto Orsini

,,Nechť nás divadlo přenese,byť jen na pár
hodin, do toho neznámého světa,
který se nachází v hlubinách
našeho bytí.”

1999

Naši furianti

Režie: Miroslav Kumžák
Komedie 
Divadelní představení "Naši furianti" se v naší obci nehraje poprvé. První vystoupení rynáreckých ochotníků s touto hrou bylo v dubnu 1923. Přečtěte si, co tenkrát zaznamenal kronikář do divadelní kroniky:
"Prvý divadelní kus Naši furianti, veselohra o čtyřech jednáních od Ladislava Stroupežnického, sehráli velice zdařile po dvakráte v přeplněném sále a účinkující odměněni bouřlivým potleskem. Ač velice výpravný kus tento pro malé naše jeviště, přeci dík neúnavné snaze našeho pana předsedy, režiséra a i jiných pánů ochotníků se zdařile sehrál a vesměs všichni účinkující úlohy své procítěně obecenstvu podali."
FILIP DUBSKÝ 
- starosta
Josef Kumžák
MARIE DUBSKÝ
- jeho žena
Miroslava Kučerová
VÁCLAV - jeho syn Adolf Janáček
PETR DUBSKÝ
- Filipův oter
Petr Blažek
JAKUB BUŠEK
- první radní
Jiří Šlechta
FRANTIŠKA BUŠKOVÁ
- jeho žena
Jaroslava Bulantová
VERUNKA
- jejich dcera
Martina Kučerová
MATĚJ ŠUMBAL - radní Pavel Sankot
MARIE - jeho žena Jiřina Marešová
PAVEL KOŽENÝ - radní Vladimír Brož
KAŠPAR ŠMEJKAL
- radní
Zdeněk Kučera
ZÁVODČÍ ČETNÍKŮ
Z MĚSTA
Pavel Jirák
KAREL KUDRLIČKA
- učitel
Vratislav Kačer

REŽIE

Miroslav Kumžák
KULISY MALOVAL Alois Janáček,
Pavel Sankot
SVĚTLA, ZVUKY Pavel Jirák
MARKÝTKA
- dcera kramáře
Michaela Šalátová
JOSEF KABRŠPERK
- švec
Miroslav Kumžák
VALENTIN BLÁHA
- vysloužilý voják
Jan Brož
MAREK - majitel hospody Ing. Jiří Kočí
PRVNÍ MUZIKANT Stanislav Borka st.
FRANTIŠEK FIALA
- krejčí
Jan Mašek
TEREZKA - jeho žena Libuše Kačerová
KRISTINA, 17letá Petra Kumžáková
ANIČKA, 15letá Jitka Studenovská
PEPIČKA, 13letá Lucie Hrabalová
LIDUŠKA, 11letá Monika Bulantová
MANČE, 9letá Eva Hrabalová
FILÍPEK, 5letý Jakub mareš
PRVNÍ CHASNÍK Čestmír Vácha
DRUHÝ CHASNÍK Ivan GlejtekNÁPOVĚDALudmila Marešová
VÝPRAVA František Kučera,
Václav Bulant,
Michal Kumžák,
Pavel Kučera

Copyright - Memory Computers
n